Skip to the content

GRAVIS

GraVis je poslovna jedinica firme GraTeh d.o.o. koja se bavi specijaliziranim građevinskim djelatnostima koje uključuju:

 • Sve vrste visinskih radova
 • Montažu čeličnih elemenata
 • Izgradnju zipline
 • Izradu Via Ferata
 • Izgradnju adrenalinskih parkova
 • Izradu umjetnih penjališta

U saradnji sa matičnom firmom Grateh d.o.o. u mogućnosti smo ponuditi kompletnu uslugu od projektovanja do izgradnje svih vrsta navedenih radova.

U saradnji sa našim partnerima u mogućnosti smo ponuditi i sve vrste podvodnih radova.

U dosadašnjem radu implementirali smo sljedeće projekte:

 • Zipline Fortica u Mostaru 570+430m (projektovanje i izgradnja)
 • Zipline Peć Mlini, Grude 610+400m (nadzor)
 • Zipline Borak, Široki Brijeg 447+355+250m (projektovanje i nadzor)
 • Zipline Ormanj, Pazarić 212m (projektovanje i izgradnja)
 • Zipline Maoča 404m (projektovanje i obuka)
 • Zipline Jablanica, 166+167m (projektovanje)
 • Zipline Jajce, 120+125m (projektovanje i izgradnja)
 • Via Ferata Fortica, Mostar 70m (projektovanje i izgradnja)
 • Via Ferata Peć Mlini, Grude 200m (nadzor)
 • Viseći most "Stolac", Mostar 35m (projektovanje i izgradnja
 • Adrenalinski park "Ubla" kod Trebinja (projektovanje i izgradnja)
 • Adrenalinski park Jajce (projektovanje i izgradnja)
 • Adrenalinski park Bosanski Petrovac (projektovanje i izgradnja)

 

GraTeh d.o.o.

GraTeh d.o.o. was founded in January 2017 but its employees are well experienced engineers with several years of experience in designing and construction in civil engineering.

GraTeh d.o.o. wurde im Januar 2017 gegründet, aber seine Arbeiter sind erfahrene Ingenieure mit mehrjähriger Erfahrung im Planung und Konstruktion im Tiefbau.